Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Vô đề

Có đổ rượu cay vào con chữ đâu
Sao nghe chát đắng dội đều lên thi tứ?
Vặn trở mình nghe niềm đau chất ứ 
Tháng ba nào làm con chữ oằn lên?

Lâm bồn rồi khai sinh buổi tháng tư
Sao em vẫn còn đau niềm đau cũ?
Ướm vào chân những tinh ranh trời đất
Bước qua rồi sao còn thắt, buột, đau?

Ngửa mặt nhìn trời trả hết vào ngày sau
Ôm vầng trăng hát ru tình khúc cuối
Vượt cạn rồi tháng tư thôi hờn tuổi
Thắp lên em, môi thanh thoát nụ cười ...

(Họa thơ HB)