Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Tháng 3


Tháng ba dần khép lại 
Hương hoa cũng nhạt phai
Em về trong hồn phố
Tìm lại dấu hương xưa

Bên thềm vạt nắng đổ
Hương hoa xưa mất rồi
Chỉ còn trong kí ức
Chút tình còn thơm tay

Gió ơi, nhớ đừng lay
Bởi người xa tít tắp
Vạn trùng đâu còn gặp
Nếu có, vờn nhẹ thôi...

Tháng 3/2014