Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Chuyện

Mấy nay thằng bé hỏi
Mẹ ơi chú đâu rồi?
Sao không thấy chú gọi
Hay chat như mọi hôm

Em chỉ cười rồi bảo
Chú bận lắm con à
Vừa làm lại vừa học
Chẳng còn thời gian đâu

Chiều qua con lại hỏi
Tết chú có về không?
Bối rối ở trong lòng
Chỉ biết nhìn con trẻ

Sự đời rất nhiều lẽ
Nói sao cho vừa thương
Trẻ con thì nhạy cảm 
Thấy mắt mẹ đỏ hoe

Choàng tay ôm lấy mẹ
Vỗ vỗ vào bờ vai
Mẹ đừng buồn mẹ nhé
Chú sẽ về nay mai...

 1/2015