Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Du Xuân

Cám ơn Thanh Xuân thật nhiều nhé! Mẹ con em đã có mấy ngày trước tết rất vui ở Xì Gòn đó! Mai này biết còn được như thế nữa không ??? ...