Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Em, Anh

Và …
Em đã nhận ra

Dù cố gắng thế nào mình cũng không thuộc về nhau
Anh vấn vương những cuộc tình cũ
Em để anh lại với nhớ nhung hoài niệm của riêng mình
          Anh ơi!
          Em đành làm người lỗi hẹn
          Hạnh phúc không ở tầm tay
Làm sao em với
          … Mong manh
          … Như em
          Tìm bờ vai …
          Nhưng …
                   Em như người lạc giữa dòng
                   Tìm mãi không thấy phao cứu sinh
                   Mênh mông …

                   Mênh mông …